Tin tức mới

  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2013 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2014 

    Xem chi tiết
  • Công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi năm xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn lao động do công tác an toàn chưa đáp ứng được mức độ bùng nổ của số lượng công trình xây dựng. 

    Xem chi tiết

Hệ thống quảng lý chất lượng

Văn bản mới

  • Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Cục An toàn Lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH và 67/2008/QĐ-BLĐTBXH 

    Xem chi tiết

Kiểm tra môi trường làm việc cho lao động

Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động
07-03-2014 09:47:36

1. Đối tượng Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động:

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động định kỳ 1 năm/lần.

2. Mô tả công việc:

-    Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
-    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
-    Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu khai thác nước ngầm.
-    Hiện trạng vệ sinh môi trường lao động và tổ chức y tế hoạt động tại dự án.
-    Thống kê máy móc, thiết bị và các chất có nghiêm ngặt về an tòan vệ sinh lao động.
-    Thống kê môi trường lao động và số lao động tiếp xúc với yếu tố độc hại.
-    Thống kê thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường lao động.
-    Trình nộp hồ sơ lên các cơ quan có chức năng phê duyệt.
Tin tức khác
Bình luận facebook

Đối tác